Idea Ligi

Ideą Ligi jest :

Szerzenie życzliwości wśród kobiet.

Nawiązywanie nowych wartościowych znajomości, przyjaźni.

Wzajemne szeroko pojęte wsparcie. Szczególnie dla kobiet samotnie wychowujących dzieci.

Rozwój osobisty.

Wymiana doświadczeń, skutecznych sposobów rozwiazywania problemów.

Odbudowanie w każdej kobiecie poczucia własnej wartości i dotarcie do źródła wewnętrznej mocy.

LIGA TO SOJUSZ, KOALICJA. Niech zawiąże się między nami niepisana umowa wzajemnego wsparcia, współpracy. Bądźmy solidarne względem siebie. Wybierajmy i rozważajmy w pierwszej kolejności korzystanie ze swoich usług, promowanie i polecanie własnych biznesów.  Wspierajmy się nawzajem jak najlepsze przyjaciółki. Utworzona Siec Kobiecego Wsparcia nam to umożliwia.

Liga Kobiet Świadomych działa ponad wszelkimi podziałami politycznymi, religijnymi. Chcemy łączyć, a nie dzielić. Interesuje  nas to co wspólne, podobne. Pragniemy szerzyć serdeczność, otwarcie na drugiego człowieka, brak oceniania, akceptację dla innych punktów widzenia. Miłość, szacunek, bycie w świadomości serca, rozszerzanie świadomości to nasze oręże! Pragniemy kreować nową, lepszą, jaśniejszą rzeczywistość , w której ludzie autentycznie siebie słuchają, są sobie życzliwi. My kobiety jesteśmy nadzieją dla tego świata. Dołącz do nas.